20.6.2006

Vuokra-asunto - Omaisuuden säilyttäminen - Kuolinpesän omaisuus

Kaupungin vuokra-asunnossa asuneen vainajan omaisuuden käsittely

Kevättalvella 2006 keskusteltiin tiedotusvälineissä Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuneiden henkilöiden omaisuuden käsittelystä asukkaan kuoleman jälkeen. Lehtikirjoitusten mukaan olisi tullut ilmi tapauksia, joissa vuokralla asuneen vainajan tavarat olisivat hävinneet asunnosta ennen kuin omaisilla on ollut mahdollisuutta ottaa niitä haltuunsa. Lehtitietojen mukaan ainakin yksi tällainen tapaus olisi mennyt esitutkintaan. Apulaisoikeuskansleri päätti ottaa omana aloitteena tutkittavaksi, oliko kysymys yksittäistapauksesta vai mahdollisesti laajemmasta ongelmasta.

Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kaupungin sosiaalivirastolla oli vuodesta 2003 lukien ollut pysyväisohje menettelystä henkilön kuollessa sosiaalihuollon toimintayksikössä tai ostopalvelulaitoksessa. Lisäksi sosiaaliviraston tilapalveluyksikössä aiottiin valmistella ohje, jolla varmistetaan sosiaalityöntekijän tiedonsaanti asiakkaansa asunnon tyhjentämisestä, jotta tämä voi ottaa yhteyden omaisiin. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen menettelyohje kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien kuoleman varalta annettiin helmikuussa 2006.

Koska julkisuudessa olleen yksittäistapauksen esitutkinta oli edelleen kesken, apulaisoikeuskansleri ei ottanut siihen kantaa. Hän kiinnitti vain huomiota siihen, että selvityksestä päätellen tapauksessa oli sijaisjärjestelyjen vuoksi menetelty asunnon tyhjennyksen ja siivouksen tilaamisesta ohjeista poikkeavalla tavalla. Tämän tapauksen lisäksi ei selvityksen perusteella ole tullut ilmi muita vastaavia yksilöityjä Helsingin kaupungin virastoja, viranhaltijoita tai muita julkista tehtävää hoitavia henkilöitä koskevia epäilyjä virheellisestä menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hänellä ole oikeudellisia perusteita kyseenalaistaa kaupungin ilmoitusta siitä, että kyseessä näyttäisi olevan yksittäistapaus. Käytettävissä olleen selvityksen perusteella ohjeistuksessa ja neuvontapalvelujen järjestämisessä ei tullut ilmi sellaista, johon hänellä olisi aihetta puuttua. Hän saattoi kuitenkin ratkaisunsa ja siinä mm. ohjeistuksen noudattamisen varmistamisesta esitetyt näkökohdat kaupunginhallituksen, sosiaaliviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.