29.12.2006

Sosiaalihuolto - Toimeentulotuki - Viivästyminen

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin toimeentulotuen antamista koskevan hakemuksen käsittelyaikaa. Asiakas oli hakenut kirjallisesti 7.6.2005 sosiaalitoimen palveluyksiköstä toimeentulotukea. Viranhaltija teki toimeentulotukihakemukseen päätöksen 27.7.2005. Asiassa ei ilmennyt, että hakemuksessa olisi ollut puutteita tai hakemusta olisi pitänyt täydentää. Kunnan ilmoituksen mukaan toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui asiakastietojärjestelmässä ilmenneiden ongelmien sekä henkilökunnan kesälomien vuoksi. Kesäkuuta 2005 koskevan toimeentulotukihakemuksen käsittelyaika oli seitsemän viikkoa hakemuksen jättämisestä. Näin pitkälle käsittelyajalle ei ollut esitetty annetussa selvityksessäkään oikeudellisesti kestäviä syitä. Hakemuksen käsittelyaika ei täyttänyt toimeentulotuesta annetun lain 14 §:n 4 momentissa säädettyä vaatimusta asian viivytyksettömästä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri huomautti kaupungin sosiaalitoimea vastaisen varalle toimeentulotukihakemuksen liian pitkästä käsittelyajasta.

Suomen perustuslaki 19 §:n 1 momentti ja 2 momentti ja 21 §
Toimeentulotuesta annettu laki 14 §:n 4 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.