20.12.2006

Toimeentulotuki - Viivytyksetön käsittely

Toimeentulotukihakemusten käsittely Porin kaupungissa

Kantelukirjoituksessa viitattiin tietoihin, joiden mukaan Porissa joutui odottamaan toimeentulotukipäätöstä kolmisen viikkoa.

Porin sosiaalilautakunnan selvityksessä todettiin uuden yksilö- ja perhehuoltojärjestelmän käyttöönoton vuoden 2006 alussa hidastaneen toimeentulotukiasioiden päätöksentekoa sekä 1.1.2006 voimaan tulleen toimeentulotukilain rakennemuutoksen hankaloittaneen alkuvuonna 2006 päätöksentekoprosessia perusturvatoimistosta riippumattomista syistä. Sanotut muutokset ja lisäksi usean työntekijän yllättäen alkaneet pitkät sairauslomat hidastivat päätöksentekoa, vaikka sijaisia palkattiin ja ylitöitä tehtiin runsaasti. Maaliskuun 2006 alkupäivinä hakemusten käsittelyaika oli vaihdellut runsaasta viikosta noin kolmeen viikkoon keskimääräisen käsittelyajan ollessa kaksi viikkoa.

Apulaisoikeuskansleri viittasi Suomen perustuslain 21 §:ään, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesta ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa, sekä toimeentulotukilain 14 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan toimeentulotukiasiat on käsiteltävä kunnassa viivytyksettä.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaalilautakunnan selvityksessään esittämät syyt käsittelyaikojen hidastumiselle eivät oikeudellisesti kestäneet kriittistä tarkastelua siltä osin kuin selvityksessä oli viitattu toimeentulotukilain muutokseen päätöksentekoprosessia hidastavana, perusturvatoimistosta riippumattomana syynä. Viranomaisen tulee lähtökohtaisesti kohdentaa voimavaransa ja järjestää toimintansa siten, että lakisääteiset tehtävät pystytään hoitamaan myös selvityksessä tarkoitetussa tilanteessa.

Koska asiassa saadun selvityksen mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat olivat Porissa kesäkuun 2006 puolivälissä enää keskimäärin viisi päivää ja koska tutkittavana ei ollut nimenomaista tapausta, jossa käsittely olisi viivästynyt, apulaisoikeuskansleri ei ryhtynyt asiassa muihin toimenpiteisiin kuin korosti, että kunnan tulee huolehtia toimeentulotuki-asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.