1.12.2006

Terveyshaitta - Liikennemelu ja pöly

Ympäristölautakunnan kehotus tienpitovelvollisuudesta

Ympäristölautakunta oli kunnan terveydensuojelulain tarkoittamana valvontaviranomaisena kehottanut päätöksellään terveydensuojelulain 27 §:n nojalla tien ylläpidosta vastaavaa tahoa huolehtimaan tien kunnossapidosta siten, että tie pysyy mahdollisimman pölyämättömänä.

Asiassa ei ollut käynyt ilmi, ottaen huomioon myös lautakunnan noudattama menettely, että lautakunta olisi tosiasiallisesti käsitellyt asiaa mainitun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettuna terveyshaitan poistamista tai rajoittamista asunnosta tai muusta oleskelutilasta koskevana asiana. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ympäristölautakunnan päätöksestä vastuussa olevien huomiota terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentin oikeaan soveltamiseen terveydensuojeluasetuksen 17 §:ssä säädettyine menettelyineen.

TerveydensuojeluL 27 § 1 momentti (763/1994)
TerveydensuojeluA 17 § (1280/1994)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.