28.3.2006

Kirkko - Julkisuus - Kirkkojärjestys

Virkamiehen menettely

Kantelija oli hakenut kirkkoherran virkaa, mutta tuomiokapituli ei ollut katsonut hänen olevan kelpoinen vaaliehdokkaaksi eikä ollut asettanut kantelijaa ehdolle virkaan. Tiedotusvälineiden kysyessä asiasta tuomiokapitulin virkamies ei ollut halunnut kertoa tuomiokapitulin päätöksen perusteluja, joten hän oli kertonut syiden liittyneen kantelijan henkilöön. Asiasta oli kirjoitettu kahdessa sanomalehdessä. Lehtijuttujen mukaan kantelijan ei ollut katsottu olevan kelpoinen virkaan "henkilöön liittyvistä syistä". Kantelija katsoi, että hänet oli saatettu tuomiokapitulin lausunnolla sosiaaliseen häpeään.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asiassa ollut tuomiokapitulin taholta toimittu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain vastaisesti tai kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:n kirkontehtävän hoidolle asettamien vaatimusten vastaisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin, että tuomiokapitulin virkamiehen tiedotusvälineille antamassa lausumassa käyttämä ilmaisu "henkilöön liittyvät syyt" oli erilaisille tulkinnoille altis, joten kantelijan mainitsema vaikutelma oli sinänsä uutisesta saattanut syntyä. Ilmaisu saattoi sävyltään olla sellainen, että se saattoi viedä ajatukset seikkoihin, joita sanoja ei ollut välttämättä tarkoittanut. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri totesi yleisesti, että virkamiehen on luonteeltaan arkaluontoisissa asioissa aiheellista kiinnittää erityistä huomiota sananvalintoihinsa tiedotusvälineille lausuntoja tai haastatteluja antaessaan, jotta tahattomiltakin väärinkäsityksiltä kyettäisiin mahdollisuuksien mukaan välttymään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.