14.7.2006

Käräjätuomarin menettely - Todistelun vastaanottaminen

Äänitteen kuuleminen todisteena

Käräjätuomari oli lasten huoltoa ja asumista koskeneessa asiassa kieltäytynyt pääkäsittelyssä kuulemasta hakijan todistusaineistoksi tarjoamaa koostetta nauhoitetuista puheluista. Asiaan osallisena olleen toisen vanhemman mukaan nauhoitukset osin ja kooste oli tehty nimenomaan kyseistä oikeudenkäyntiä varten ja oikeudenkäynnissä kumpaakin osapuolta oli mahdollista kuulla henkilökohtaisesti.

Käräjäoikeus oli päätöksessään todennut muun muassa, että puhelinkeskustelu oli tarkoitettu vain sen henkilön tietoon, jonka kanssa keskusteluja oli käyty. Käräjäoikeuden mukaan oikeutta puheluiden äänitteiden muuhun käyttämiseen ei ollut. Koska äänitykset olivat osin tapahtuneet suullisen valmisteluistunnon jälkeen oli käräjäoikeuden mukaan selvää, että ne oli siltä osin tehty oikeudenkäyntiä varten. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 § kieltää esittämästä todisteena yksityiskohtaisen kirjallisen todistajankertomuksen, jonka joku on vireille pannun oikeudenkäynnin varalta antanut.

Selvityksen mukaan puhelinkeskusteluja käyneitä asianosaisia ja todistajaa oli kuultu oikeudenkäynnissä myös puhelinkeskustelujen sisällöstä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli ratkaisussaan viitannut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:ään, jonka mukaan jos todiste, jonka asianosainen tahtoo esittää koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton tai selvitetty, tahi jos näyttö on huomattavasti vähemmällä vaivalla tai kustannuksella saatavissa toisella tavoin, älköön oikeus salliko todisteen esittämistä.

Edelleen apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että näytön vastaanottamisesta päättää viime kädessä tuomioistuin. Käräjäoikeus oli oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 kohtaan viitaten kieltäytynyt nauhoitteiden kuulemisesta, mutta kuullut puhelinkeskusteluja käyneitä asianosaisia ja todistajaa puhelinkeskustelujen sisällöstä. Puheena olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ollut kysymys oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta yksityisluontoisesta kertomuksesta vaan lähinnä osapuolten kesken käytyjä puhelinkeskusteluita sisältäneen nauhoitteen (koosteen) käyttämisestä todisteena oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeuden perusteluja voitiin tältä osin arvostella. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota lausumaansa käsitykseen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 kohdan soveltamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.