19.7.2006

Asiakirjapyyntö - Palautuspäätös - Viivyttely

Viivyttely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus on 17.6.2005 kumonnut kantelijalle annetun sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston päätöksen asiakirjajulkisuusasiassa ja palauttanut asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Kantelija on lähettänyt 10.3.2006 asiakirjapyyntötäydennyksen, jossa hän on pyytänyt saada 1.11.2003 jälkeen jaoston antamat kielteiset lausunnot ja haittavaikutusilmoitukset. Uusi päätös on annettu vasta 3.5.2006.

Oikeuskansleri on todennut, että viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa ei ole erillistä säännöstä palautetun asian käsittelyn määräajoista. Tästä huolimatta myös asiakirjapyynnön uudelleenkäsittelyssä tulee tavoitteena olla julkisuuslain viivytyksettömän käsittelyn noudattaminen. Sillä, että kysymys on valitusprosessin lopputuloksena uudelleen käsiteltäväksi palautetusta asiasta, ei saa olla käsittelyyn ottoa pitkittävää vaikutusta. Tätä edellyttää myös hallintolain 23 §:n vaatimus asian viivytyksettä käsittelystä.

Oikeuskansleri on myös katsonut, että kantelijan asiakirjapyyntö 10.3.2006 olisi pitänyt tulkita uudeksi asiakirjapyynnöksi ja käsitellä julkisuuslain 14 §:n mukaisesti, koska pyyntö erosi asiakirjojen ajallisen kohdistumisen osalta aikaisemmasta pyynnöstä.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston huomiota julkisuuslain menettelytapasäännöksiin ja hallintolain edellyttämään viivytyksettömään menettelyyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.