7.8.2006

Sähköposti - Tiedusteluun vastaaminen - Neuvontavelvollisuus

Viranomaisen velvollisuus vastata tiedusteluun

Ympäristökeskuksen viranhaltijat olivat jättäneet vastaamatta kantelijan kahteen sähköpostitse lähettämään tiedusteluun, jotka koskivat hänen omistamallaan tontilla tehtyä liito-oravahavaintoa ja havainnon vaikutusta voimassa olleeseen rakennuslupaan. Viranhaltijat eivät selvityksensä mukaan muistaneet vastaamattomuuden syitä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että hyvän hallinnon mukaiseen neuvontavelvollisuuteen kuuluu se, että viranomainen vastaa sen toimivaltaan kuuluviin asiallisiin, riittävällä tavalla yksilöityihin kysymyksiin ja antaa vastauksensa pääsääntöisesti kirjallisesti, jos asiakas on esittänyt kysymyksensä kirjallisesti ja erityisesti, jos asiakas on sitä pyytänyt. Sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta viranomaisen on viipymättä ilmoitettava lähettäjälle. Tässä tapauksessa viranhaltijoiden olisi tullut lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti vastata viesteihin ainakin ilmoittamalla niiden vastaanottamisesta ja mahdollisesti viittaamalla pian annettavaan lausuntoon. Ympäristökeskuksen huomiota kiinnitettiin viranomaisen velvollisuuteen vastata sille osoitettuihin sähköpostiviesteihin.

Hallintomenettelylaki 4 §
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.