7.8.2006

Päätöksentekomenettely - Hakemukseen vastaaminen - Rakennusluvan jatkaminen ja uusi lupa

Päätöksen tekeminen rakennusluvan voimassaolon pidentämistä koskevaan hakemukseen

Rakennusluvan, joka oli myönnetty kantelijalle kesällä 1998, voimassaoloa oli vuonna 2001 jatkettu kesään 2003 asti. Kantelija oli ennen luvan voimassaoloajan umpeutumista anonut uudelleen rakennusluvan voimassaolon jatkamista. Kaupungin rakennustarkastaja oli vastannut kantelijan anomukseen sähköpostiviestillä, jossa hän oli ilmoittanut rakentamisen edellyttävän uutta lupamenettelyä ja ettei lupaa voitaisi enää jatkaa. Viestissä ohjeistettiin kantelijaa tekemään ympäristökeskukselle poikkeamishakemus. Varsinaista päätöstä hakemukseen ei tehty.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on ratkaistava sen toimialaan kuuluva hakemusasia siten kuin hallintomenettelyä koskevat säännökset edellyttävät. Kantelijan rakennusluvan voimassaolon jatkamishakemukseen olisi tullut antaa kirjallinen, perusteltu päätös muutoksenhakuohjeineen. Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten huomiota kiinnitettiin hallintopäätöksen tekemistä koskevien säännösten noudattamiseen.

Hallintomenettelylaki 23 §, 24 § ja 24a §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 130 § ja 143 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.