1.8.2006

Asiakirjan antaminen - Asianajaja - Kirjeeseen vastaaminen

Perukirjan antaminen suullisen pyynnön perusteella ja kirjeeseen vastaaminen

Verotoimistosta oli annettu jäljennös perukirjasta asianajajalle, joka ei ollut käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä tai -jakaja. Lisäksi asianajaja oli pyytänyt sitä suullisesti ilman asianosaisten valtuutusta ja suostumusta. Verotoimisto oli näin menetellen poikennut tavanomaisesta käytännöstään, jonka mukaan se edellytti asiakirjapyynnön esittämistä kirjallisesti, jolloin voitiin tarkistaa pyytäjän perusteet ja valtuudet. Oikeuskansleri totesi, ettei laki edellytä perukirjaa koskevan pyynnön esittämistä kirjallisesti. Asianajajaa ei myöskään pääsääntöisesti vaadita esittämään valtakirjaaviranomaisessa. Verotoimiston tavallisesti noudattamaa kirjallisen pyynnön käytäntöä hän piti kuitenkin asianosaisten oikeusturvan ja epäselvyyksien välttämisen kannalta hyvin perusteltuna. Oikeuskansleri saattoi näkemyksensä verotoimiston, veroviraston ja myös verohallituksen tietoon mahdollisen ohjeistuksen tarpeen arvioimista varten.

Kantelijan verotoimistolle osoittaman kirjeen osalta oikeuskansleri lausui, että se oli luonteeltaan enemmän tiedustelun kuin kantelun tyyppinen. Tämän vuoksi verosihteerin ei voitu katsoa menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti lähettäessään omissa nimissään vastauksen, jossa selvitettiin perukirjan luovuttamiseen liittyvää tilannetta ja verotoimiston käytäntöä. Oikeuskansleri saattoi kuitenkin verotoimiston ja veroviraston tietoon näkemyksensä siitä, että arvostelua sisältävä kirje on viranomaistoiminnan luotettavuuden ja yleisen uskottavuuden kannalta lähtökohtaisesti syytä saattaa ylemmän virkamiehen tai viranomaisen käsiteltäväksi. Tällöin myös viranomaisen käytännöissä mahdollisesti olevat systemaattiset puutteet tulevat keskitetymmin tietoon.

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 13 §
Julkisuuslaki 26 §
Hallintomenettelylaki 4 § ja 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.