29.05.2006

Viivytyksettömyysvaatimus - Valitus - Autoverotus

Tulliviranomaisten menettelystä valitusten käsittelyssä

Kantelussa oli moitittu tulliviranomaisten toimintaa autoveropäätöstä koskevan valituksen käsittelyssä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että vaikka kantelijan tullipiiriin jätetyn valituksen käsittelyaika ei huomattavasti poikennut yleisestä keskiarvosta kysymyksessä olevana aikana, eikä myöskään ollut aihetta epäillä, että kantelijan valitusta olisi käsitelty yleisesti käytössä olleista periaatteista poikkeavasti, asiassa ilmenneet pitkät käsittelyajat eivät olleet sopusoinnussa Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksen kanssa. Apulaisoikeuskansleri saattoi Tullihallituksen tietoon käsityksensä sanotun viivytyksettömän käsittelyn turvaamisen tärkeydestä.

Suomen perustusL 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.