6.6.2006

Hyvä hallintotapa - Vastaaminen

Viranomaisen vastaamisvelvollisuus

Kantelija oli kannellut siitä, ettei viranomainen ollut vastannut hänen tekemäänsä kirjalliseen lisäselvityspyyntöön.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että laillisuusvalvojien vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan hyvä hallintotapa edellyttää, että asiallisiin kirjeisiin tulee vastata ja että pääsääntöisesti vastauksenkin tulee olla kirjallinen. Kantelijan lisäselvityspyyntö oli sisältänyt pyynnön tutkia viranomaisessa aikaisemmin vireillä ollut ja ratkaistu asia uudelleen, minkä lisäksi kantelija oli pyynnössään esittänyt useita selkeitä kysymyksiä, joihin hän oli halunnut vastauksen. Kantelijan tiedustellessa asiansa käsittelemisestä puhelimitse hänet oli ohjattu ottamaan yhteyttä toiseen viranomaiseen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen olisi tullut vastata pyyntöön oma-aloitteisesti ja lähtökohtaisesti kirjallisesti, vaikka kantelija olisi vain ohjattu asioimaan toisessa viranomaisessa. Menettely ei täyttänyt hyvän hallintotavan vastaamiselle asettamia vaatimuksia, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti viranomaisen huomiota vastaamisvelvollisuuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.