8.6.2006

Toimeentulotukiasiakkaan kohtelu - Toimeentulotuki vuokravakuuteen

Toimeentulotukiasiakkaan kohtelu

Henkilö oli puhelimitse kaksi eri kertaa yrittänyt varata aikaa sosiaalitoimistoon siinä onnistumatta. Kunnan sosiaalityöntekijä oli puhelimitse ilmoittanut, ettei toimeentulotuen myöntäminen vuokravakuuteen kuulu sanotun kunnan velvollisuuksiin, vaan henkilön tuli hakea tukea toisesta kunnasta.

Apulaisoikeuskansleri piti sosiaalityöntekijän menettelyä asiakaslain ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. Asiakkaan neuvontavelvollisuus ei ollut toteutunut asiakaslaissa tarkoitetulla tavalla eikä asiakas ollut saanut kirjallista päätöstä, jotta hän olisi voinut käyttää lainmukaisia muutoksenhakukeinoja. Lisäksi asiakkaalla oli toimeentulotuesta annetun lain nojalla oikeus saada asiansa käsiteltäväksi viivytyksettä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan niissä tilanteissa, joissa kunnilla oli eri käsitys, kummalle kunnalle toimeentulotuen myöntäminen vuokravakuuteen kuului, sosiaaliviranomaisten tuli kuitenkin huolehtia, ettei asiakkaan oikeus toimeentulotukeen vaarantunut.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan hallintolain 10 §:n mukaisen yhteistyön avulla voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan kiistakysymykset siitä, mille kunnalle toimeentulotuen myöntäminen vuokravakuuteen kulloinkin kuului. Koska jokaisella on Suomen perustuslain mukaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei toimeentulotuen saantia tule kuitenkaan rajoittaa tai toimeentulotukiasian käsittelyä viivyttää kuntien sosiaaliviranomaisten välisistä käsityseroista johtuvista syistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.