29.5.2006

Viivytyksettömyysvaatimus - Autoveropäätös - Tulli

Tulliviranomaisten menettelystä autoveroasioiden käsittelyssä

Kantelussa oli moitittu autoveroilmoituksen käsittelyn viipymistä tullipiirissä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että kantelijan autoveroilmoituksen käsittelyaika oli huomattavasti kysymyksessä olevan ajankohdan keskimääräistä käsittelyaikaa pitempi. Arvioituaan autoveroasioiden käsittelyn kokonaistilannetta ja kantelijan autoveroilmoituksen käsittelyaikaan hankitun selvityksen mukaan vaikuttaneita tekijöitä apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei hänellä ollut asiassa aihetta muuhun kuin että hän saattoi Tullihallituksen tietoon käsityksensä Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn viivytyksettömyysvaatimuksen turvaamisen tärkeydestä.

Suomen perustusL 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.