6.6.2006

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano - Siirtymäaika - Mitta - ja massadirektiivi

Ajoneuvojen mitta- ja massadirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Euroopan unionin neuvosto on antanut direktiivin 96/53/EY tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista. Direktiiviin on sisältynyt tavarankuljetukseen käytettyjen ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien leveyttä koskeva siirtymäaika 31.12.2006 saakka.

Perustuslain 108 §:n 1 momentissa säädetystä oikeuskanslerin toimivallasta johtuen direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta vastanneen liikenne- ja viestintäministeriön osalta kysymys on ollut ministeriön toimivaltaan kuuluvan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon asianmukaisuudesta. Oikeuskansleri on katsonut, että ministeriön menettelyn lainmukaisuuden ja harkintavallan arvioinnin osalta oleellista on ollut, että direktiivi on mahdollistanut pitkän siirtymäajan ja että tulevista muutoksista oli tiedotettu.

Oikeuskansleri on kuitenkin katsonut, että ministeriön kannanotto kuljetusyrittäjien järjestölle mahdollisesta kansallisesta siirtymäajan jatkamisesta on luonut perusteettomia odotuksia, jonka vuoksi direktiivin täytäntöönpano suhteessa kansallisiin toimijoihin ei ollut hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla täysin asianmukaista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.