19.6.2006

Esitutkintapäätös - Poliisin tekemäksi väitetty rikos - Toimivalta

Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta

Kantelija oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön poliisin häneen epäilynsä mukaan kohdistamasta "mielivallasta ja kidutuksesta". Tutkintapyyntö oli sisältänyt muun ohella väitteen, että poliisi olisi luvatta tunkeutunut kantelijan asuntoon, nukuttanut hänet kaasulla, pistellyt neuloilla ja penkonut hänen tavaroitaan.

Tutkintapyynnön vastaanottaneen poliisilaitoksen komisario oli päättänyt, ettei asiassa aloiteta esitutkintaa, koska ei ollut ollut esitutkinnan aloittamista sääntelevässä esitutkintalain 2 §:ssä edellytetyllä tavalla syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Päätöksen perustelujen mukaan rikosepäily asiassa oli perustunut pelkkään olettamukseen, jonka tueksi ei ollut ollut mitään konkreettista näyttöä.

Poliisilaitos on asiassa antamassaan lausunnossa todennut, ettei komisario olisi saanut ratkaista kysymystä esitutkinnan aloittamisesta, vaan hänen olisi tullut toimittaa asia toimivaltaiselle syyttäjäviranomaiselle poliisin tekemäksi epäiltyjen rikosten tutkinnasta annettujen ohjeiden edellyttämiä toimenpiteitä varten.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi poliisilaitoksen näkemykseen. Poliisilla ei ole toimivaltaa ratkaista kysymystä esitutkinnan aloittamisesta poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen johdosta, vaan kyseinen ratkaisuvalta kuuluu asian tutkinnanjohtajana esitutkintalain 14 §:n 2 momentin nojalla toimivalle viralliselle syyttäjälle.

Jos poliisille tehdään rikosilmoitus poliisin tekemäksi epäillystä rikoksesta, on tällainen ilmoitus lain mukaan aina saatettava tutkinnanjohtajana toimivan syyttäjän ratkaistavaksi. Järjestelyllä pyritään turvaamaan paitsi sitä, että esitutkinta toimitetaan epäillyn aseman siihen vaikuttamatta, myös sitä, että luottamus esitutkinnan puolueettomuuteen poliisia itseäänkin koskevissa rikosasioissa säilyy. Tämän vuoksi mainitunlainen tutkintajärjestely on laissa säädetty ehdottomaksi.

Poliisilaitos oli kiinnittänyt komisarion huomiota siihen, ettei poliisilla ole toimivaltaa päättää esitutkinnan aloittamisesta tai lopettamisesta, jos poliisin epäillään tai väitetään syyllistyneen rikokseen. Näin ollen asia ei antanut aihetta apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin.

Esitutkintalaki 14 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.