16.6.2006

Esitutkinnan päätös - Perusteleminen

Esitutkintapäätöksen perusteleminen

Tutkinnanjohtajan tekemän päätöksen mukaan asianomistajien tutkintapyynnön perusteella ei toimitettu esitutkintaa, koska asiassa ei ollut ilmennyt syytä epäillä tutkintapyynnössä mainittujen henkilöiden syyllistyneen rikokseen. Päätöstä koskeneen kantelun johdosta oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä tutkinnanjohtaja oli viitannut päätöksensä perusteluihin ja todennut, että lisäksi eräiden tutkintapyynnössä mainittujen epäiltyjen rikosten syyteoikeus oli jo esitutkintapäätöksen tekohetkellä ollut vanhentunut. Tekojen rikosoikeudellista vanhentuneisuutta ei ollut mainittu esitutkintapäätöksen perusteluissa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että jos päätös olla aloittamatta esitutkintaa perustuu siihen, että epäillyn rikoksen syyteoikeus on vanhentunut, olisi se asianmukaista tuoda avoimesti ilmi esitutkintapäätöksen perusteluissa. Viranomaisten päätösten avoin perusteleminen on tärkeää muun muassa siitä syystä, että se mahdollistaa ratkaisutoiminnan kontrolloitavuuden.

Kysymyksessä olevan esitutkintapäätöksen tekemisen jälkeen voimaan tulleen sääntelyn mukaan asianomistaja saa nostaa syytteen rikoksesta, jos esitutkintaviranomainen on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta. Tiedolla siitä, onko epäillyn rikoksen syyteoikeus vanhentunut vai onko esitutkinta jätetty toimittamatta esitutkinnan aloittamiseen edellytettävän näytön puuttumisen vuoksi, voi siten nykyisin olla asianomistajalle merkitystä siitäkin syystä, että hän voi ottaa asian huomioon harkitessaan syyteoikeutensa käyttämistä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään lisäksi, että jos esitutkinta päätetään olla aloittamatta sillä perusteella, että epäilty teko on jo rikosoikeudellisesti vanhentunut, ei esitutkintapäätöksessä lähtökohtaisesti ole tarpeen, eikä suotavaakaan, ottaa kantaa siihen, olisiko epäillystä rikoksesta olemassa esitutkinnan aloittamiseen edellytettävä näyttö vai ei.

Apulaisoikeuskansleri saattoi tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikomisarion tietoon esitutkintapäätöksen perustelemisesta esittämänsä näkemyksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.