12.6.2006

Tarkastuslautakunnan menettely - Neuvontavelvollisuus

Tarkastuslautakunnan neuvontavelvollisuus

Henkilö oli esittänyt terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle selvityspyynnön ja tähän liittyvän kiirehtimispyynnön. Koska tarkastuslautakunta ei selvityksensä mukaan ollut toimivaltainen käsittelemään henkilön esittämiä vaatimuksia, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei lautakunta myöskään ollut hallintolain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla velvollinen vastaamaan henkilön selvityspyyntöön eikä kiirehtimispyyntöön.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan henkilö oli pyytänyt selvitystä kuntalaisena. Kysymys ei ollut häntä itseään koskevasta hallintoasiasta, jossa hänellä olisi ollut oikeussuojan tarvetta. Näin ollen tarkastuslautakunta ei ollut hallintolain 21 §:n nojalla velvollinen oma-aloitteisesti siirtämään asiaa toimivaltaiselle kuntayhtymän hallitukselle. Sen sijaan apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että lautakunnan olisi tullut neuvoa ja opastaa henkilöä hallintolain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla kääntymään toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.