24.5.2006

Pakkokeino - Etsintä - Lausunto

DNA-tunnisteiden määrittämistä koskevia pakkokeinolain muutoksia valmistelleen työryhmän mietintö

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa DNA-tunnisteiden määrittämistä koskevia pakkokeinolain muutoksia valmistelleen oikeusministeriön työryhmän ehdotuksesta, jossa esitettiin muutoksia pakkokeinolain 5 luvun 12 §:ään ja 6 luvun 5 §:ään.

Oikeuskanslerilla ei ollut huomautettavaa työryhmän ehdottamaan pakkokeinolain 6 luvun 5 §:n muutokseen, jolla mahdollistettaisiin DNA-tunnisteen määrittäminen henkilöltä, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta.

Työryhmä ehdotti lisäksi muutettavaksi henkilöön kohdistuvan etsinnän suorittamista sääntelevää pakkokeinolain 5 luvun 12 §:ää siten, että henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen määrittämiseksi, saa toimittaa myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva terveydenhuoltohenkilöstöön kuulumaton henkilö ja näytettä otettaessa saa olla läsnä tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva henkilö. Oikeuskansleri piti ehdotusta käytännön syistä perusteltuna. Hän totesi, että henkilöön kohdistuvan etsinnän suorittamisen sukupuolisääntelyä mainitulla tavalla muutettaessa voisi kuitenkin sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi samassa yhteydessä harkita vastaavanlaisen poikkeuksen säätämistä myös tarkkuusalkometrillä suoritettavaan uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittaukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.