17.5.2006

Asian siirtäminen - Henkilötunnuksen käyttö

Asian siirrosta ilmoittaminen ja henkilötunnusten merkitseminen

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan työnantajansa kaupungin menettelyä. Kantelukirjoituksessa tuli esiin muun muassa, että kantelija ei ollut saanut kaupunginjohtajalle lähettämäänsä kirjeeseen vastausta.

Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen mukaan kaupunginjohtaja oli siirtänyt asian käsittelyn henkilöstökeskukseen. Selvityksen mukaan siirrosta ei ollut erikseen ilmoitettu kantelijalle, koska "asian käsittely oli siirretty kaupungin sisällä toiselle taholle ja kantelijan on täytynyt ymmärtää, että asiaa hoidetaan henkilöstökeskuksessa".

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan olisi ollut asianmukaista, että kantelijan kaupunginjohtajalle osoittaman kirjeen siirrosta kaupungin henkilöstökeskuksen käsiteltäväksi olisi ilmoitettu kantelijalle. Hän saattoi tämän käsityksensä kaupunginhallituksen tietoon.

Kantelijan oikeuskanslerinvirastoon toimittamasta vastineesta ja sen liitteestä ilmeni, että kantelijalle oli hänen pyynnöstään annettu hänen vakanssinsa siirtoa koskeva päätöspöytäkirja, jossa oli kymmenen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen työntekijän nimet ja syntymäajat sosiaaliturvatunnuksineen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota siihen, että henkilötietolain 13 §:n 4 momentin mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin asiakirjoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.