2.5.2006

Esitutkinnan päätös - Poliisi

Esitutkinnan päätös

Asiassa oli kanneltu poliisin tekemästä esitutkinnan päätöksestä. Polkupyöräilijä oli kaatunut, kun hän oli törmännyt kevyen liikenteen väylällä jalankulkijan talutushihnassa kuljettamaan koiraan. Polkupyöräilijä toimitettiin ambulanssilla sairaalaan ja hän kertoi saaneensa vammoja jalkaansa. Poliisi suoritti asiassa esitutkinnan, jossa muun muassa kuultiin koiran ulkoiluttajaa rikoksesta epäiltynä, polkupyöräilijää asianomistajana ja yhtä ulkopuolista todistajaa.

Tutkinnanjohtaja teki asiassa ratkaisun esitutkinnan päättämisestä saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi esitutkintalain 43 §:n perusteella. Perustelujen mukaan kyseessä oli ollut tapaturma, jonka syntyyn ei kumpikaan osapuoli ollut vaikuttanut varomattomuudellaan tai huolimattomuudellaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että esitutkintalain 43 §:n sanamuoto jättää poliisille jossain määrin harkinnanvaraa päättää missä tapauksissa esitutkinta lopetetaan saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi. Toisaalta esitutkintalain 43 §:n 2 momentin 1 kohdan sanonta "käynyt selville, ettei rikosta ole tehty" asettaa varsin tiukat rajat päätöksenteolle. Säännöstä on tulkittu niin, että näytön arviointia edellyttävissä tapauksissa poliisin on toimitettava asia syyttäjän arvioitavaksi, eikä lopetettava esitutkintaa poliisin päätöksellä.

Esitutkinnassa kuultujen henkilöiden esitutkintakertomukset poikkesivat jossakin määrin toisistaan.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, että koska asia oli ollut näytöllisesti tulkinnanvarainen, olisi poliisin esitutkintapäätöksessä mainituilla perusteluilla ollut perustellumpaa saattaa asia syyttäjän harkittavaksi kuin päättää asia poliisin ratkaisulla. Apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi saattaa lausumansa käsityksen asiassa tutkinnanjohtajan tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.