24.4.2006

Kieliasia - Ilmailu - Lainsäädäntö

Lentolippujen kieli

Ruotsinkielinen kantelija oli matkatoimistosta saanut suomenkielisen lentolipun, oikeastaan valmismatkalipun. Lipun kääntöpuolella oleva suomenkielinen teksti sisälsi mm. eräitä turvallisuusmääräyksiä. Kantelija pyysi oikeuskansleria tutkimaan ruotsinkielisen tekstin puuttumisen laillisuuden.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vallitseva lainsäädäntötilanne oli sellainen, ettei hänellä ollut mahdollisuutta laillisuusvalvonnallisesti puuttua käsiteltävänä olevaan kieliasiaan. Huomioon ottaen, että Ilmailulaitos oli antamassaan selvityksessä todennut, että lentolipussa olevalla matkustajille tarkoitetulla tiedotustekstillä oli merkitystä mm. lentoturvallisuuden kannalta ja että Ilmailulaitoksella ei ollut mahdollisuutta kohdistaa sanktioita matkatoimistoihin sekä huomioon ottaen, että asialla oli merkitystä myös kuluttajasuojan kannalta, katsoi apulaisoikeuskanslerin sijainen tarpeelliseksi lähettää kopio ratkaisustaan liikenne- ja viestintäministeriölle sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle, jotta ministeriöt yhdessä tai erikseen voisivat harkita lainsäädäntötoimenpiteiden tarpeellisuutta. Ministeriöitä kehotettiin viimeistään 20.12.2006 ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin asia oli mahdollisesti antanut aihetta.

Vastauksissaan ministeriöt viittasivat työryhmään, jonka oikeusministeriö kauppa- ja teollisuusministeriötä kuultuaan oli perustanut 2.11.2005 valmistamaan valmismatkoja koskevan lainsäädännön uudistamista. Työryhmän mietinnössä, joka valmistunee keväällä 2007 on tarkoitus käsitellä muun muassa lentolipuissa oleviin ohjeisiin ja turvallisuusmääräyksiin liittyviä kysymyksiä. Ministeriöt eivät katsoneet, että niiden toimenpiteisiin olisi aihetta tässä vaiheessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti, että se oli pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan apulaisoikeuskanslerille mahdollisista käsiteltävään asiaan liittyvistä lainsäädäntötoimista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.