10.4.2006

Päätöksentekomenettely - Päätöksen perusteleminen - Kiireellinen huostaanotto

Päätöksentekomenettely ja päätöksen perusteleminen

Asianosainen oli saanut kiireellistä huostaanottoa koskevassa asiassa kaksi erilaista päätösversiota, ensinnä perustelemattoman ja myöhemmin huostaanoton rauettua perustellun version. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kahden eri päätösversion antaminen perustunut hallintolakiin. Menettely oli omiaan aiheuttamaan sekaannusta eikä se ollut hyvän hallinnon mukaista.

Asianosaisella katsottiin olevan oikeus saada perusteltu päätös niin nopeasti kuin se oli mahdollista. Kiireellisellä huostaanotolla puututtiin perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan ja perusteiden tuli olla tiedossa huostaanottotilanteessa. Apulaisoikeuskansleri piti asianosaisen oikeusturvan sekä hyvän hallinnon kannalta tärkeänä, että asianosainen saa tietää huostaanoton perusteet nopeasti ja hallintolain 54 §:n edellyttämällä tavalla viipymättä.

Koska asianosaisella oli kuitenkin ollut mahdollisuus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus ja koska sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoituksen mukaan päätöksentekomenettely oli korjattu, ei puutteellinen päätöksentekomenettely aiheuttanut apulaisoikeuskanslerin toimenpiteitä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.