23.12.2005

Virheellinen tieto - Lausunnon sisältö - Viranomaistoiminnan luotettavuus

Virheellisen tiedon antaminen valitusviranomaiselle

Kunnan pelastus- ja rakennuslautakunta oli suunnittelutarveratkaisua koskevan valitusasian käsittelyn yhteydessä antanut vuonna 2002 hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se ilmoitti, että erään "rakennuspaikan läheisyydessä, kilometrin säteellä, ei viimeisten kymmenen vuoden aikana ole ollut minkäänlaista rakennustoimintaa eikä ole ollut odotettavissakaan". Asiaa selvitettäessä ilmeni kuitenkin, että noin 700 metrin päässä kyseisestä rakennuspaikasta on ollut vuodesta 1994 koko ajan voimassa rakennuslupa asuinrakennuksen rakentamista varten.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen antamien tietojen oikeellisuus ja luotettavuus ovat julkisen vallankäytön, oikeusvaltion perusperiaatteiden ja viranomaistoiminnan luotettavuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia. Virkamiehen asianmukaiseen tehtävien hoitoon kuuluu mm. se, että virkamies ei viran puolesta laatimissaan asiakirjoissa anna virheellisiä tietoja ja riittävällä tavalla varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Rakennustarkastajana toimineen huomiota kiinnitettiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen annettaessa tietoja valitus- ja laillisuusvalvontaviranomaisille.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 17 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.