23.03.2005

Terveydenhuolto - Potilas

Yhteydenotto terveysasemalle

Kantelija katsoi, että hänelle ei ollut helsinkiläisellä terveysasemalla annettu hänen tarvitsemaansa sairaanhoitoa.

Terveysaseman ylilääkärin antaman selvityksen mukaan asiakirjoista ei ilmennyt, että kantelija olisi tarkoittamanaan ajankohtana pyytänyt päästä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Ylilääkäri totesi selvityksessään, että vastaanotolle samana päivänä pääsee vain kiireellistä lääkärinapua tarvitseva potilas eli ns. päivystystapaus. Selvityksen mukaan kaikilla alueen asukkailla on yhtäläinen oikeus hakeutua terveysasemille saamaan palveluja. Asiassa saadun selvityksen mukaan terveysviraston potilastietojärjestelmässä ei ollut tapahtuma-ajalta heinäkuulta 2002 eikä sen jälkeiseltä ajalta kantelijaa koskevia potilasasiakirjamerkintöjä.

Siltä osin kuin kantelussa oli kysymys hoitoon pääsystä terveysasemalle kantelussa tarkoitettuna ajankohtana oikeuskansleri katsoi, että asiassa ei käytettävissä olleen selvityksen perusteella ollut ilmennyt sellaista, johon olisi ollut oikeudellisia perusteita puuttua.

Asiassa saadun selvityksen mukaan vs. terveyskeskuslääkäri oli keskustellut terveysasemalle saapuneen kantelijan kanssa puhelimitse tämän pyynnöstä saada lääkärintodistus viranomaisia varten. Oikeuskansleri katsoi, viitaten potilaan asemasta ja potilasasiakirjojen laatimisesta ratkaisussa lausuttuun, että olisi ollut asianmukaista, että kantelijan yhteydenotosta olisi tehty merkintä potilasasiakirjoihin sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen laatimisesta annetun asetuksen ratkaisussa mainittujen säännösten mukaisesti. Oikeuskansleri saattoi tämän käsityksensä terveysaseman ylilääkärin tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.