15.11.2005

Petoeläinvahinkojen korvaaminen - Ulkomailla sattunut vahinko - Yhdenvertaisuus lain edessä

Ulkomailla sattuneen petoeläinvahingon korvaaminen

Ajokoira oli metsästyksen yhteydessä mennyt valtakunnanrajan ylitse toisen valtion alueelle, jossa sudet olivat sen tappaneet ja syöneet. Koiran omistajan korvaushakemus oli hylätty sillä perusteella, että vahingon sattuessa vieraan valtion alueella koiraa ei voitu katsoa käytetyn omistajan valvonnan alaisena metsästykseen.

Vastauksessaan oikeuskansleri on todennut, että rajaseudulla riistaeläimet voivat liikkua valtakunnanrajan estämättä valtiosta toiseen. Metsästyksen yhteydessä ajokin voi harhautua toisen valtion alueelle. Myös petoeläimet liikkuvat rajan ylitse ja voivat aiheuttaa vahinkoja molemmin puolin rajaa. On sattumanvaraista, missä petoeläinvahingot sattuvat. Olosuhteet rajaseudulla ovat siten muun muassa näistä syistä jossain määrin toisenlaiset kuin kauempana sisämaassa.

Metsästyslaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta koskevat Suomessa tapahtuvaa metsästystä ja vahinkojen korvaamista.

Oikeuskansleri on katsonut, että ilmeiseksi ei ollut käynyt, että vieraan valtion alueella tapahtuneiden koiravahinkojen korvaamatta jättäminen olisi sillä lailla yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, että puheena olevan valtioneuvoston asetuksen voitaisiin katsoa rajaseudun asukkaiden osalta rikkovan perustuslain 6 §:n 1 momentissa olevaa vaatimusta ihmisten yhdenvertaisuudesta. Ilmeiseksi ei ollut käynyt sekään, että asianomaiset viranomaiset olisivat asetusta soveltaessaan päätyneet - ottaen huomioon perustuslain 107 §:n säännöksen - virheelliseen lopputulokseen koiran korvaamatta jättämisessä.

Kirjoituksen perusteella voidaan esittää kysymys, tulisiko rajaseudun muusta maasta poikkeavat olosuhteet ottaa jotenkin huomioon säädettäessä kotieläinvahinkojen korvaamista. Oikeuskansleri on saattanut asian maa- ja metsätalousministeriön tietoon, jolle asian harkitseminen ensi sijassa kuuluu.

PeL 6.1 §, 107 §
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta 277/2000, 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.