30.12.2005

Kunnanhallitus - Kunnan asukkaan aloite - Ilmoitus

Kunnanhallituksen ilmoittamisvelvollisuus

Kunnan antaman selvityksen mukaan kunnalle oli tullut kirje, jossa erään kadun varrelle muuttaneet uudet lapsiperheet olivat ilmoittaneet tutustuneensa entisten kadun asukkaiden tekemään aloitteeseen nopeusrajoituksen alentamiseksi 30 km/h:een ja ilmoittaneet yhtyvänsä siihen. Kirje oli merkitty kunnanhallituksen kokouksessa tiedoksi. Kirje ei ollut kunnan mukaan sisältänyt uutta ehdotusta ja koska alueella oli jo 30 km:n nopeusrajoitus, ei kunnassa oltu nähty tarpeelliseksi käsitellä kirjettä erillisenä päätettävänä asiana. Kunta oli todennut, että ilmoitus- ja tiedoksiantoasioista ei annettu otteita ellei niitä erikseen pyydetä.

Apulaisoikeuskansleri viittasi kuntalain 28 §:n 1 momenttiin ja sitä koskevaan hallituksen esitykseen (HE 192/1994 vp) ja totesi niistä käyvän ilmi, että aloitteen tekijälle on aina ilmoitettava toimenpiteistä, joihin aloitteen johdosta on ryhdytty. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että erityisen tärkeää tällainen aloitteen tekijän informointi on silloin, kun asia merkitään vain kunnanhallituksessa tiedoksi eikä se aiheuta muita toimenpiteitä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kunnanhallitus ollut menetellyt kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaisesti, kun se ei ollut lähettänyt em. kirjeen johdosta ilmoitusta niistä toimenpiteistä, johon aloitteen johdosta oli ryhdytty. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri huomautti kunnanhallitusta ilmoituksen lähettämättä jättämisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.