30.12.2005

Kuluttajavalituslautakunta - Valituksen käsittely - Vaatimusten huomioiminen

Valituksen käsittely

Kuluttajavalituslautakunnan antaman selvityksen mukaan kantelijan valitus oli tullut vireille 11.4.2002. Lautakunnalta oli jäänyt huomaamatta valituksessa sivulla 57 esitetty vaatimus, joka oli liittynyt säästöhenkivakuutuksiin. Valitus oli koskenut myös osakekaupan purkamista, mutta koska tämän asian tutkiminen ei kuulunut lautakunnan toimivaltaan, asian käsittely oli lopetettu. Kantelija oli tiedustellut asiaa lokakuussa 2002, jolloin oli havaittu, että henkivakuutusta koskeva valitus oli jäänyt huomaamatta. Kuluttajavalituslautakunta on selvittänyt, että ajalla 2.4.2002-20.4.2002 saapuneet valitukset on pääasiassa ratkaistu 24.9.2002-27.2.2003. Kantelijan asia oli ratkaistu 26.3.2003.

Oikeuskansleri totesi, että valitus oli ratkaistu noin vuodessa. Ratkaisuaika ei poikennut kuluttajavalituslautakunnan käytännöstä. Esitettyjen seikkojen perusteella ei voitu katsoa, että kantelijan asia olisi lain tarkoittamalla tavalla aiheettomasti viipynyt kuluttajavalituslautakunnassa. Oikeuskansleri katsoi, että asioiden hoito tulisi kuitenkin järjestää siten, että esitetyt vaatimukset tulevat huomioiduksi ja käsitellyksi mahdollisimman nopeasti. Asia ei antanut aihetta muihin oikeuskanslerin toimenpiteisiin kuin että oikeuskansleri saattoi edellä mainitun käsityksensä vaatimusten huomioimisesta ja asioiden käsittelystä kuluttajavalituslautakunnan tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.