01.12.2005

Talvikunnossapito

Katujen kunnossapidon antaminen yksityiselle urakoitsijalle

Kantelijan mukaan jalkakäytävä oli jätetty lähes kokonaan auraamatta kaupungin tietyllä alueella. Kaupunki katsoi selvityksessään, että se oli lautakunnan päätöksellä ottanut kyseisen alueen kokonaisvaltaisen hoidon piiriin. Aluetta urakoi yksityinen urakoitsija, joka oli antanut alueen edelleen aliurakoitsijan hoidettavaksi. Kaupunki totesi, että se suoritti tehostettua talvikunnossapidon ja urakoitsijan työsuoritusten valvontaa, koska kunnossapito ei ollut toiminut tyydyttävästi. Kantelija katsoi, että kaupungin tulisi itse huolehtia talvikunnossapidosta, koska urakoitsija oli laiminlyönyt tehtäviään.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että laki antaa kunnille harkintavaltaa kunnossapitotöiden suorittamisessa mm. siten, että kunta voi antaa sille kuuluvan kadun kunnossapidon kokonaan tai osittain ulkopuolisen tehtäväksi. Oikeuskansleri ei voi toimivaltansa puitteissa edellyttää, että kaupunki itse suorittaisi talvikunnossapidon. Vastuu kunnossapidon hoitamisesta kuuluu kuitenkin kaupungille. Tärkeää on, että kaupunki jatkuvasti seuraa sille lain mukaan kuuluvan katujen kunnossapitovelvoitteen toteutumista käytännössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.