05.12.2005

Pelastuslaki - Rakennuksen uloskäytävät

Pelastustoimiasetuksen tulkinta

Kantelussa oli kysymys vuoden 1999 pelastustoimiasetuksen 16 §:n 2 momentin 2. virkkeen tulkinnasta. Säännös sisälsi kiellon säilyttää tavaroita mm. uloskäytävillä. Eri pelastusviranomaiset olivat esittäneet jossain määrin toistaan poikkeavia käsityksiä säännöksen tulkinnasta.

Säännös oli sittemmin vuonna 2003 pelastuslainsäädäntöä uudistettaessa otettu uuden pelastuslain 32 §:n 2 momentiksi. Hallituksen esityksessä (HE 192/2002 vp s.20) säännöstä perusteltiin lähinnä sillä, että samansisältöinen säännös sisältyi jo tuolloin voimassa olleeseen pelastustoimiasetukseen.
Vastauksessaan oikeuskansleri totesi, että säännöksen nostaminen lain tasolle korosti sen merkitystä. Säännöksen vastainen menettely on pelastuslain 83 §:ssä asetettu rangaistusuhan alaiseksi. Rangaistussäännöksen soveltamisen sekä siihen liittyvän oikeusvarmuuden ja ennalta-arvattavuuden kannalta on tärkeää, että 32 §:n 2 momentin soveltamisessa jää mahdollisimman vähän sijaa tulkinnalle. Sen vuoksi saattaisi olla hyödyllistä, jos pelastuslainsäädäntöä aikanaan uudistettaessa harkittaisiin myös nykyisen pelastuslain 32 §:n 2 momentin sisältöä.

Oikeuskansleri on saattanut edellä lausutun sisäasiainministeriön tietoon lähettämällä sille jäljennöksen kantelun antamastaan vastauksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.