23.11.2005

Hallinto-oikeuden menettely - Toimivaltaan kuulumaton asia - Asioiden joutuisa käsittely

Valituksen käsittelyaika

Kantelija oli toimittanut julkisia hankintoja koskevan valituksensa teknisen lautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus oli hankkinut valituksen johdosta teknisen lautakunnan lausunnon ja kantelijan vastauksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta, koska asian käsittely kuului markkinaoikeuden toimivaltaan. Hallinto-oikeuden ratkaisu oli tehty alle kuudessa kuukaudessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei kantelijan asia ollut lain tarkoittamalla tavalla aiheettomasti viipynyt hallinto-oikeudessa. Asioiden hoito tulisi kuitenkin järjestää siten, että sellaiset asiat, jotka eivät kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan käsitellään mahdollisimman nopeasti. Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi edellä mainitun käsityksensä toimivaltaan kuulumattomien asioiden joutuisasta käsittelystä hallinto-oikeuden tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.