28.11.2005

Hyvä hallinto - Tiedusteluihin vastaaminen - Vastauksen viivästyminen ja vastauksen sisältö

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Vakuutuksenottajan ja työeläkevakuutusyhtiön välillä oli syntynyt kiista siitä, kuuluivatko tietyt tuntemattomia eläketapahtumia varten tehdyt varaukset TEL-vakuutuksen päättyessä eläkelaitokselle vai tulisiko ne palauttaa vakuutuksenottajalle.

Vakuutuksenottaja oli tiedustellut asiaa sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolta kirjeellä 4.10.1994, johon vakuutusosasto oli vastannut 23.6.1997. Ratkaisussaan oikeuskansleri totesi, että koska tiedustelu koski ministeriön vahvistamien laskuperusteiden tulkintaa eikä vaatinut laajoja selvityksiä, ei tiedustelun käsittelyyn ja vastaamiseen kulunutta aikaa voinut kokonaan perustella vakuutusosaston selvityksessä mainituilla tuolloin ajankohtaisilla ja sinänsä tärkeillä tehtävillä. Käsittely oli vienyt niin paljon aikaa, että vastaamisen voidaan katsoa viivästyneen.

Vakuutuksenottaja oli uusissa, kanteluina pitämissään kirjoituksissaan 18.6.2003 alkaen pyytänyt valituskelpoista päätöstä asiassa, jota ministeriö ei katsonut voivansa antaa, koska se ei enää tuolloin vastannut vakuutusvalvonnasta. Ratkaisussa on katsottu, että tämä seikka olisi selvyyden vuoksi ollut aiheellista mainita vakuutusosaston vastauksissa 7.11.2003 ja 16.1.2004.

Ratkaisussa on lisäksi arvioitu vakuutusosaston käsityksiä vakuutusosaston harkintavallan laajuudesta laskuperusteiden vahvistamisessa ja vakuutusvalvonnan keinoista laskuperusteita virheellisesti tulkittaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.