28.11.2005

Siviilipalvelus - Tiedottaminen

Siviilipalveluksesta tiedottaminen

Puolustusvoimat järjestää kutsunnat ja toimittaa kutsunnanalaisille ns. kutsuntapaketin, joka sisältää varusmiespalveluksen suorittamista koskevaa kirjallista aineistoa. Aineistossa on maininta myös siviilipalvelusmahdollisuudesta ja kutsunnassa voi esittää sitä koskevia tiedusteluja.

Ratkaisussaan oikeuskansleri piti ilmeisenä, että puolustusvoimien järjestämässä kutsuntatilaisuudessa on päähuomio asevelvollisuuslain mukaisen palvelusvelvollisuuden täyttämiseen liittyvien seikojen selvittämisessä. Tällöin siviilipalvelusta koskevien näkökohtien selvittäminen ja sen järjestäminen tilaisuudessa saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Etukäteistutustumista varten lähetettävän aineiston sisältö tähtää varusmiespalvelusta koskevien seikkojen selvittämiseen. Siviilipalveluksesta kiinnostuneen kutsunnanalaisen osalta tämän voidaan katsoa merkitsevän sitä, että hänen on oma-aloitteisesti hankittava tietoa siviilipalveluksen sisällöstä.

Lähtien siitä, että siviilipalvelus on vaihtoehtoinen ja varusmiespalvelukseen rinnastettava palvelusmuoto, joka täyttää perustuslaissa säädetyn maanpuolustusvelvollisuuden, ratkaisussa on todettu, että nykyistä kutsunnanalaiselle suunnattua tiedottamista saatetaan siviilipalveluksen osalta pitää yksipuolisena ja niukahkona.

Tätä asiantilaa ei ratkaisun mukaan voida pitää puolustusvoimien vikana. Se, miten siviilipalveluksesta tiedottamista voitaisiin mahdollisesti kehittää, kuuluu työministeriölle, joka siviilipalveluslain 4 §:n 1 momentin mukaan johtaa ja valvoo siviilipalvelusta. Ministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja seurannassa on siviilipalvelusasetuksen 1 §:ssä tarkoitettu siviilipalvelusasiain neuvottelukunta.

Oikeuskansleri on saattanut edellä esitetyn työministeriölle tiedoksi lähettämällä sille jäljennöksen ratkaisusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.