23.11.2005

Kirjaamismenettely - Asianhallintajärjestelmä

Asiakirjojen kirjaaminen

Virastossa käytössä oleva ATK-pohjainen asianhallintajärjestelmä ei hyväksynyt muiden kuin virastossa vireillä oleviin asioihin liittyvien asiakirjojen kirjaamista. Kantelussa esiintulleet asiat kirjattiin virastossa manuaalisesti. Kysymyksessä olevaa asiakirjaa ei ollut kuitenkaan kirjattu.

Viraston johtaja ei ollut selvityksessään esittänyt perustetta asiakirjan kirjaamatta jättämiseen. Hän oli kiistänyt asiakirjan saapuneen virastoon. Selvityksistä kuitenkin ilmeni, että asiakirja oli virastoon jätetty ja siihen vastattu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on ratkaisussaan katsonut, että viraston kirjaamisjärjestelmä ei ollut toiminut riittävällä tarkkuudella ja kiinnittänyt viraston ja sen johtajan huomiota tarkoituksenmukaisen asianhallintajärjestelmän käyttämiseen virastossa sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.