07.10.2005

Valtionyhtiö - Optiojärjestelyt

Valtionyhtiön ylimmän johdon kannustejärjestelmät

Kanteluasiaan antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri ensinnäkin totesi, että Fortum Oyj on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö, jonka toimihenkilöiden ja toimielinten menettelyn valvonta ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmiä koskevista asioista on päätetty osakeyhtiölaissa säädetyin tavoin yhtiön hallituksessa tarvittaessa yhtiökokousten antamien valtuuksien nojalla. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet edustavat tässä toimessaan kaikkia osakkeenomistajia osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti.

Osakeyhtiön yhtiökokoukseen osakkeenomistajana olevaa valtiota edustamaan määrätyn virkamiehen tulee yhtiökokouksessa toimia saamiensa toimiohjeiden mukaisesti. Valtionyhtiöiden ylimmän johdon kannustinjärjestelmiä koskevista asioista on annettu yleisiä toimiohjeita muun muassa valtion omistajapolitiikkaa koskevissa periaatepäätöksissä ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanmäärittelyissä. Valtion omistajapolitiikkaa koskevissa periaatepäätöksissä on päätetty valtion yhtiöomistusta koskevista omistajapoliittisista periaatteista ja yleisistä tavoitteista valtionyhtiöissä. Valtioneuvoston periaatepäätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia ja ne koskevat vain valtion omaa hallintotoimintaa esimerkiksi niin, että menettelykäytännöt ja omistajapoliittiset kannat ovat valtionyhtiöitä hallinnoivissa eri ministeriöissä samansuuntaiset.

Myös valtionyhtiönä toimivan osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpano on osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön omaan hallintoon kuuluva asia, johon viranomaisten ja virkamiesten virkatoimien lainmukaisuutta valvova oikeuskansleri ei voi puuttua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.