19.10.2005

Ulosottotoimien asianmukaisuus - Avustava ulosottomies

Avustavan ulosottomiehen menettely

Avustava ulosottomies oli kantelukirjoituksen johdosta antamassaan selvityksessä todennut ulosottotoimituksen yhteydessä selvinneen, että liikeyritys, jossa kantelija työskenteli saamatta palkkaa, oli muuttamassa pois nykyisistä tiloista. Selvityksen mukaan avustava ulosottomies oli kysynyt minne ja samalla tullut maininneeksi, että toivottavasti toiseen pitäjään ajatellen kantelijan avustavalle ulosottomiehelle aiheuttamaa jatkuvaa turhauttavaa työtä usein toistuvien ulosottoselvitysten vuoksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että ulosottoasioiden luonne huomioon ottaen voitiin edellyttää, että ulosoton kohteeksi joutunut henkilö ei koe tulleensa epäasianmukaisesti kohdelluksi. Avustavan ulosottomiehen edellä kerrottu kielenkäyttö ei ole ollut asiallista, vaikka hän olisikin kokenut turhautuneisuutta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että ulosottoviranomaisten on toimittava asianmukaisesti vaikka ulosottovelallisen osalta olisi jouduttukin tekemään useita turhia ulosmittausyrityksiä.

Edellä esitetyn perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle kihlakunnanviraston ulosotto-osaston ja avustavan ulosottomiehen huomiota siihen, että virkatehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

Ulosottolaki 1 luku 19 § (679/2003)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.