14.10.2005

Viipyminen

Asian viipyminen

Kantelijan tutkintapyynnön käsitteleminen Tietosuojavaltuutetun toimistossa oli kestänyt kaikkiaan noin vuoden ja viisi kuukautta. Kantelijan samaan asiakokonaisuuteen liittyvää Tietosuojavaltuutetun toimistossa aikaisemmin käsiteltävänä ollutta asia koskeva valitus oli kantelussa tarkoitetun asian vireille tulessa käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden annettua päätöksensä tietosuojavaltuutettu oli noin kahdeksan kuukautta päätöksen antamisen ja sen johdosta rekisterinpitäjältä pyydetyn selvityksen saamisen jälkeen toimittanut ohjauskirjeensä rekisterinpitäjälle.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiassa oli ollut perusteita odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Toisaalta apulaisoikeuskansleri katsoi, että koska samaan asiakokonaisuuteen liittyvä asia oli jo aiemmin ollut toimistossa käsiteltävänä, se ei ollut toimistossa varsinaisesti uusi asia. Tämä olisi puoltanut asian kohtuullisen nopeaa käsittelemistä. Asiassa on tullut ottaa huomioon asian kokonaiskäsittelyaika sen vireille tulosta lähtien. Apulaisoikeuskansleri saattoi asiassa esittämänsä näkemykset Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon.

Suomen perustuslaki 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.