04.10.2005

Maitokiintiö - Asetus - Yhdenvertaisuus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon lisäviitemäärien ostorajoituksista

Kantelija oli pyytänyt tutkittavaksi, olivatko maa- ja metsätalousministeriön työvoima- ja elinkeinokeskuksille antamat ohjeet ja säädökset maitokiintiöiden ostorajoituksista ristiriidassa perustuslain kanssa, koska pienempi tuottaja ei voinut hankkia tilalleen sopivaa kiintiötä, ellei kiintiö täyttänyt 100 000 litran vähimmäismäärää.

Maa- ja metsätalousministeriö oli antanut asetuksen täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (273/2003) 11 §:n valtuutussäännöksen perusteella. Ministeriön täysmaidon viitemäärien siirtämisestä annetun asetuksen (203/2004) 12 §:n 2 momentti edellytti tilan viitemäärän olevan lisäkiintiön oston jälkeen tietyn suuruinen.

Oikeuskansleri on todennut, että lisäviitemääriä koskevat määräykset ovat tuotantokiintiöihin ja niiden sääntelyyn liittyviä, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön säädettäviksi. Sääntelyn luonteen vuoksi rakennepoliittiset ratkaisut eivät ole poissuljettuja joskin niihin tulee suhtautua pidättyvästi. Kenelläkään ei ole myöskään subjektiivista oikeutta maidontuotannon lisäviitemäärään ja tarjonnan niukkuudesta johtuen ostorajoitukset kohdistuvat kaikkiin tuottajiin. Ottaen huomioon asetuksessa säädetty mahdollisuus poiketa erityisistä syistä ostorajoituksesta, ministeriön ei ollut katsottava ylittäneen sille valtuutussäännöksen asetuksenantovaltaa.

Oikeuskansleri on kuitenkin todennut, että jos hallinnolliset käytännöt ostorajoitusten soveltamisessa ovat olleet eri TE-keskuksissa erilaiset, nyttemmin kumottu asetus on voinut olla perustuslain 6 §:n 1 momentin yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallinen. Tämän vuoksi oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota vastaisen varalle perustuslain yleiseen yhdenvertaisuussäännökseen ja sen huomioon ottamiseen maidon lisäviitemäärien hallinnollisissa käytännöissä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.