29.06.2005

Tekninen lautakunta - Päätöksen tiedoksianto - Vuorovaikutus

Teknisen lautakunnan menettely

Tekninen lautakunta oli tehnyt päätöksen kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmasta. Teknisen lautakunnan päätös vaikutti kantelijoiden etuun ja oikeuteen välittömästi. Lautakunta ei ollut lainkaan lähettänyt päätöstä tiedoksi kantelijoille. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kunnan tekninen lautakunta ei ollut katusuunnitelmaa koskevan päätöksen tiedoksiannossa menetellyt tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/1066) 8 §:n mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on osallisille, joina kantelijoita oli pidettävä, annettu mahdollisuus osallistua hankkeen valmisteluun, arvioida hankkeen vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä hankkeesta. Tekninen lautakunta ei myöskään ollut menetellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, kun se ei ollut ottanut huomioon kantelijoitten tekniselle lautakunnalle lähettämää kirjettä.

Asia ei antanut apulaisoikeuskanslerin puolelta aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti teknisen lautakunnan huomiota oikeaan menettelyyn päätöstä tiedoksi annettaessa ja menettelyyn maankäyttö- ja rakennuslaissa vuorovaikutuksen ja mielipiteen esittämisen turvaamisessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 § ja 62 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 30 §, 42 § ja 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.