16.06.2005

Kunnanhallitus - Asianosaisen kuuleminen - Päätöksen perusteleminen - Hyvä hallinto

Asianosaisen kuuleminen ja päätöksen perusteleminen oikaisuvaatimusmenettelyssä

Kunnanhallituksen tietoon saatettiin apulaisoikeuskanslerin käsitys hyvään hallintoon kuuluvista asianosaisen kuulemisen ja päätöksen perustelemisen periaatteista.

Kantelija oli pyytänyt yksityistietoimituksessa perustetun tien linjauksen aiheuttamien haittojen poistamiseksi kuntaa hakemaan yksityistietoimitusta, jonka johdosta kunnanhallitus oli päätöksessään katsonut asian kuuluvan hänelle. Asiassa oli sittemmin tehty valtuustoaloite ja myös kantelija oli uudistanut vaatimuksensa. Kunnanhallitus oli valtuustoaloitteen johdosta päättänyt hakea yksityistietoimitusta. Samassa kokouksessa seuraavan pykälän kohdalla oli hyväksytty kantelijan vaatimus viittaamalla asiaratkaisun osalta valtuustoaloitteen johdosta tehtyyn päätökseen. Ao. yksityistien tiekunta oli tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien, että kunta peruu päätöksensä.

Kunnanhallitus oli, kantelijaa kuulematta ja päätöstään mitenkään perustelematta, hyväksynyt tiekunnan oikaisuvaatimuksen sekä kumonnut oikaisuvaatimuksen kohteena olleen valtuustoaloitteen johdosta tekemänsä päätöksen mainitsematta samaa asiaa koskevaa kantelijan vaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä. Kunnanhallitus oli selvityksessään todennut, että mainitun tieasia pitkäaikaisen ja monivaiheisen käsittelyn johdosta osapuolet olivat riittävän hyvin tulleet kuulluiksi ja että kunnanhallitus oli yhtynyt oikaisuvaatimuksen hyväksyessään siinä esitettyihin perusteluihin.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianosaisen kuuleminen kohdistuu tapauskohtaisesti käsiteltävänä olevassa asiassa esitettyihin vaatimuksiin perusteineen, joten kunnanhallituksen selvityksessä esiin tuotu peruste ei ollut sellainen, jonka nojalla kantelijan kuulemista olisi voitu pitää tapahtuma-aikana voimassa olleen hallintomenettelylain 15 §:n 2 momentin mukaan ilmeisen tarpeettomana. Kun valtuustoaloitteen ja kantelijan vaatimuksen johdosta tehtyjen päätösten asiayhteys huomioon ottaen kunnanhallituksen voitiin päätellä ilmeisesti luopuneen sanotusta tiehankkeesta kokonaan, oikaisuvaatimus koski kantelijan etua siinä määrin, että häntä olisi tullut kuulla oikaisuvaatimuksen johdosta.

Päätöksen perustelemisvelvollisuuden osalta apulaisoikeuskansleri totesi, että päätöksen perusteluilla on keskeinen merkitys asianosaisen oikeussuojan toteutumisessa. Päätöksen perustelujen nojalla asianosainen voi mm. harkita mahdollista valitusta annetusta päätöksestä. Vaikka laissa ei ole säännöksiä perustelemisvelvollisuuden laajuudesta, apulaisoikeuskansleri katsoi, että kunnanhallituksen olisi tullut päätöksessään vähintäänkin lausua siitä, että se yhtyy oikaisuvaatimuksessa esitettyihin perusteluihin.

HallintomenettelyL 1 §, 2 §, 15 § ja 24 § (598/1982)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.