29.06.2005

Virantäyttömenettely - Kelpoisuusehdot - Viran haettavaksi julistaminen

Ammatillisen oppilaitoksen liiketoimintapäällikön viran väliaikaisen hoitajan ottaminen ja viran kelpoisuusehtojen määrittäminen

Vuoden 1999 alusta lukien perustettua kaupungin ammattioppilaitoksen liiketoimintapäällikön virkaa oli oppilaitoksen rehtorin seitsemällä eri nimittämispäätöksellä hoitanut sama henkilö ilman julkista hakumenettelyä yhtäjaksoisesti ajalla 1.12.1999 - 31.12.2003 ensin viransijaisena ja myöhemmin vakinaisen viranhaltijan irtisanouduttua avoimen viran hoitajana. Vuoden 2003 jälkeen virkaa ei ole täytetty edes väliaikaisesti, koska se asiassa saadun selvityksen mukaan tullaan kaupungin oppilaitosten johdon jo useita vuosia käynnissä olleiden uudelleen järjestelyjen vuoksi lakkauttamaan.

Kaupungin opetustoimen johtosäännön nojalla liiketoimintapäällikön viran kelpoisuusehtojen määrittely ja viranhaltijan valinta oli oppilaitoksen johtokunnan tehtävä. Kaupungin virkasäännön mukaan viransijaisen sai ottaa oppilaitoksen rehtori. Johtokunnan tuli kuitenkin päättää avoimen viran hoitajan ottamisesta, koska johtokunnan kokousten pöytäkirjoista ei kaupungin antaman selvityksen mukaan ollut löytynyt toimivallan delegointipäätöstä.

Johtokunta määritteli viran kelpoisuusehdot yli kolmen vuoden kuluttua viran perustamisesta ja rehtorin päätös va. liiketoimintapäällikön vakanssin hoitamisesta ajalle 1.8.2001 - 31.12.2001 oli tehty takautuvasti vasta 3.12.2001.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin opetusviraston huomiota huolellisuuteen viranhoitomääräysten antamisessa ja tarvittavien toimivallan delegointipäätösten tekemisessä alaisessaan hallinnossa. Hän saattoi myös kaupunginhallituksen tietoon päätöksessä esittämänsä näkökohdat kelpoisuusehtojen määrittämisen ajankohdasta ja julkisen hakumenettelyn käyttämisestä. Ottaen huomioon epäkohtien ja virheellisyyksien havaitsemisen jälkeen kaupungin toimielimissä tehdyt toimenpiteet ja annetun ohjeistuksen kantelukirjoitus ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

KuntaL 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.