10.06.2005

Virkanimitys - Hätäkeskuksen päällikkö - Kelpoisuusehdot - Nimitysasiakirjat - Ansiovertailu

Hätäkeskuksen päällikön viran täyttäminen

Sisäasiainministeriö oli nimittänyt hätäkeskuksen päällikön virkaan rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan upseerin. Nimitysasiakirjoina oli hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikössä laaditut muistio, hakijayhteenveto ja selvitys virkaan nimitetyn tehtävistä rajavartioston esikunnassa ja rajavartioalueen päällikkönä. Nimitysmuistiossa oli ansiovertailua suorittamatta asetettu kolme hakijaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Ministeriö oli suorittanut virkanimityksen paremmuusjärjestyksestä poiketen. Ministeriössä ei ollut laadittu omaa nimitysmuistiota. Näin ollen arvailujen varaa jää, millä perusteella ministeriö oli katsonut tämän hakijan olevan ansioitunein.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt sisäasiainministeriön huomiota siihen, että hätäkeskuksen päällikön virkaa täytettäessä virantäyttöasiakirjoista on voitava selvästi todeta, miten hakija on osoittanut toiminnassaan saavuttaneensa kelpoisuusvaatimuksena olevan pelastus-, poliisi-, terveydenhoito- tai sosiaalitoimen hyvän tuntemuksen ja siten täyttänyt tämän varsin vaativan kelpoisuusehdon. Erityisesti tämä koskee tilannetta, jossa virkaan nimitetään muu kuin pelastus-, poliisi-, terveydenhoito- tai sosiaalitoimen alalla hyvän työkokemuksen hankkinut hakija. Oikeuskanslerin mielestä tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että virantäyttöasiakirjoihin sisältyy asianomaisen viranomaisen selvitys niistä sen palveluksessa olevalle viran hakijalle kuuluvista tehtävistä, joiden suorittamisella voidaan katsoa olevan merkitystä arvioitaessa kelpoisuusvaatimuksen täyttymistä.

Oikeuskansleri on todennut, että nimitysmuistion laatimista tulisi suosia. Pätevyysarvioinnin ohella tulee kiinnittää huomiota myös hakijoiden keskinäiseen ansiovertailuun. Virkanimityksen tapahduttua tulisi olla käytössä muistio, josta selvästi ilmenisi, millä perusteilla virkaan nimitetty oli katsottu muita hakijoita ansioituneemmaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.