03.06.2005

Asianajaja - Valvonta - Kavallus

Asianajotoimistossa toimitettava tarkastus

Osakeyhtiömuodossa toimivan asianajajatoimiston toinen osakas oli tuomittu törkeästä kavalluksesta 9.2.2004. Suomen Asianajajaliitto oli saanut vahvistamattoman tiedon asiassa tehdystä rikosilmoituksesta kesällä 2002. Virallisen vahvistuksen liitto oli saanut 28.11.2003, kun se oli saanut käyttöönsä haastehakemuksen käräjäoikeudesta.

Liiton hallitus oli yritettyään hankkia asiassa selvitystä siirtänyt asian kavallukseen syyllistyneen, edelleen toimiston palveluksessa toimineen entisen osakkaan osalta kurinpitomenettelyyn 29.10.2003. Asianajotoimistossa oli tehty liiton määräämä tarkastus 18.2.2004. Tarkastuksessa ei havaittu toisen osakkaan osalta puutteita tai virheellisyyksiä asiakasvarojen käsittelyssä.

Oikeuskansleri on katsonut päätöksessään, että ottaen huomioon asianajajista annetun lain valvontaa koskevien säännösten edellyttämä salassapito sekä valvonnan kohteena olevan asianajajan oikeusturva, perusteita saattaa tieto vahvistamattomasta rikosilmoituksesta liiton taholta samassa yhtiössä toimivien osakkaiden tietoon ei ollut.

Oikeuskansleri on kuitenkin katsonut, että liiton olisi tullut ryhtyä toimiston tarkastukseen aikaisemmin. Salassapitoa koskevat säännökset eivät olisi estäneet toimiston tarkastusta jo siinä vaiheessa, kun epäily toisen osakkaan menettelystä oli liiton tietoon tullut. Oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Suomen Asianajajaliiton huomiota mahdollisuuteen tehdä tarkastus osakeyhtiömuodossa toimivassa asianajajayhteisössä, jos liiton tietoon on saatettu tieto epäiltävissä olevista väärinkäytöksistä ja valvontamenettelyn salassapitosäännökset rajoittavat mahdollisuutta tiedon antamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.