02.06.2005

Tuomion perusteleminen

Tuomion perusteleminen

Hovioikeus oli maininnut tuomion eräänä perusteena riitaisen tosiseikan ilmoittamatta perusteluissa, millä perusteella se piti kyseistä seikkaa selvitettynä. Hovioikeus totesi antamassaan selvityksessä, että toteamus oli perustunut joko asianosaisten tai todistajien pääkäsittelyssä esiintuomaan seikkaan ja että vuosi pääkäsittelyn jälkeen oli mahdotonta enää yksityiskohtaisesti selvittää toteamuksen perustetta. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n mukaan tuomion perusteluissa on selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tapauksessa mainitun säännöksen mukaista olisi ollut viitata kysymyksessä olleen näyttöä koskevan toteamuksen tueksi siihen, kenen tai keiden kertomusten perusteella hovioikeus on katsonut kysymyksessä olleen seikan tulleen näytetyksi toteen.

Hovioikeuden tuomiossa ei ollut ilmoitettu siinä sovellettua säännöstä. Selvityksessään hovioikeus oli todennut asiaan sovelletun kuluttajansuojalakia. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n mukaan tuomion perusteluissa on ilmoitettava, mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Apulaisoikeuskanslerin mukaan vähimmäisvaatimuksena voidaan tältä osin pitää sovelletun oikeusohjeen ilmoittamista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tapauksessa oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 §:n mukaista olisi ollut ilmoittaa tuomiossa siinä sovelletut säännökset, jotta asianosainen ei olisi jäänyt epätietoiseksi siitä, mitä sääntelyä hovioikeus on asian ratkaistessaan soveltanut.

Apulaisoikeuskansleri saattoi tuomion perustelemisesta päätöksessään lausumansa näkökohdat asian ratkaisseiden hovioikeuden jäsenten ja esittelijän tietoon.

Oikeudenkäymiskaari 24 luku 4 § ja 19 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.