01.06.2005

Viivytyksettömyysvaatimus - Valitus - Tulli

Tulliviranomaisen menettelystä valituksen käsittelyssä

Kantelussa oli moitittu ensi sijassa 17.12.2002 tehdyn autoverovalituksen käsittelyä tullipiirissä. Apulaisoikeuskansleri on tältä osin päätöksessään 1.6.2005 todennut, etteivät tulliviranomaiset olleet toimineet viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten vastaisesti.

Valituskirjelmä sisälsi autoverovalituksen lisäksi valituksen tullipiirin asiakirjapyyntöä koskevaan päätökseen. Kun tätä valitusta ei ollut kantelun ratkaisupäivään 1.6.2005 mennessä toimitettu hallinto-oikeuteen, apulaisoikeuskansleri on todennut, että tullipiiri ei ollut käsitellyt sanottua valitusta Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Suomen perustusL 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.