26.05.2005

Virkamiehen kielenkäyttö - Syyttömyysolettama

Virkamiehen kielenkäyttö ja syyttömyysolettama

Avustava ulosottomies oli käräjäoikeudelle antamassaan lausunnossa todennut kantelijasta, että tätä koskevat kaksi rikostuomiota oli kumottu hovioikeudessa, toinen "riittävän näytön puuttuessa" ja toinen "näytön puuttuessa". Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomio rikosasiassa on joko syylliseksi tuomitseva tai vapauttava. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hovioikeus oli antanut kantelijaa koskien vapauttavan tuomion yhtäältä törkeää petosta ja toisaalta kirjanpitorikosta ja epärehellisyyttä koskevissa rikosasioissa. Avustavan ulosottomiehen käyttämien ilmausten saattoi tulkita sisältävän piilevän moitteen rikoksesta, jota koskevat syytteet oli kuitenkin hovioikeudessa hylätty. Toisaalta mainituilla ilmauksilla voi tulkita vain kuvattavan sitä, millä perusteella syytteet on oikeudessa hylätty. Vaikka avustavan ulosottomiehen ei voitukaan osoittaa lausumallaan tarkoittaneen syyllistää kantelijaa teoista, joista oikeus on antanut vapauttavan tuomion, antoi tapaus kuitenkin aiheen kiinnittää huomiota siihen, että virkamiehen ei tule käyttää virkatehtävissään ilmaisuja, joiden perustellusti voi tulkita merkitsevän syyttömyysolettaman loukkausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.