23.05.2005

Hallintomenettely - Suositus - Esittelijän vaihtaminen - Yleinen etu - Luottamus hallintotoimintaan - Maa - ja metsätalousministeriö

Ministeriön antamat suositukset ja esittelijän vaihtaminen

Maa- ja metsätalousministeriössä oli valmisteltu suosituksia julkisuuslain soveltamisesta metsäkeskusten hallussa oleviin asiakirjoihin. Kesken valmistelun oli valmistelija vaihdettu muun muassa sillä perusteella, että jatkovalmistelussa otettaisiin paremmin huomioon eri osapuolten näkemykset. Jatkovalmistelun pohjalta annettiin suositus, jonka mukaan tietoja metsälain 10 §:ssä tarkoitetuista erityisen tärkeistä elinympäristöistä (metsälakikohteista) ei tulisi laillisen luovutusedellytyksen puuttuessa ja siis ilman luovuttamiseen velvoittavaa säännöstä antaa ilman erityistä perustetta.

Ministeriön huomiota kiinnitetty siihen, että suositus jättää välillisenä valtion hallintoelimenä toimivan metsäkeskuksen harkintaan esimerkiksi sen, onko alueellisen ympäristökeskuksen sille viranomaisena kuuluvien tehtävien hoitaminen, johon se tarvitsisi tietoja metsälakikohteista, suosituksen tarkoittama erityinen peruste. Tällaista suositusta, jos sen soveltaminen johtaa - kuten oli tapahtunut - siihen, ettei tietoja anneta, on vaikea pitää hyvän hallinnon mukaisena.

Ministeriön tietoon saatettu oikeuskanslerin kannanottona, että silloin kun kysymyksessä on tärkeä yleinen etu, kuten luottamuksen säilyttäminen hallintotoiminnan puolueettomuuteen, tulee oikeudellisesti kiistanalaisen hallintoasian valmistelussa tasapuolisesti harkita eri näkökohtia korostamatta perusteettomasti jonkun osapuolen näkemyksiä sen vuoksi, että saataisiin tämän hyväksyminen toimenpiteelle. Ottaen huomioon ministeriön esittämät perustelut ja jatkovalmistelusta vastanneen virkamiehen aikaisempi toiminta metsäkeskuksen palveluksessa olisi valmisteluvastuun siirtämistä tullut harkita tarkemmin. Ottaen niin ikään huomioon valmistelun eri vaiheet, kuten ministeriön ja ympäristöministeriön yhteisen työryhmän sekä aikaisemman valmistelijan toisensisältöiset suositusluonnokset, voidaan asiaan katsoa liittyneen sellaisia piirteitä, joiden johdosta valmistelijan vaihtamiseen olisi yleisen edun vuoksi tullut suhtautua pidättyvästi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.