11.05.2005

Esitutkinta - Perusteleminen - Päätös

Esitutkintapäätöksen perusteleminen

Lääninhallitus oli siirtänyt kantelijan tekemän rikosilmoituksen A:n kihlakunnan poliisilaitoksen käsiteltäväksi. Tämä oli edelleen siirtänyt asian B:n kihlakunnan poliisilaitoksen tutkittavaksi muiden kuin rikosilmoituksessa mainittujen poliisimiesten tekemiksi epäiltyjen rikosten osalta.

B:n kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskomisario oli lähettänyt kantelijalle tiedoksi esitutkinnan päätökseksi otsikoidun ratkaisunsa, josta ilmeni asianumeron ohella ainoastaan tapahtuma-aika ja paikkakunta. Päätöksessä mainittu tapahtuma-aika vastasi A:n kihlakunnan poliisilaitoksen siirtokirjeen päiväystä eikä siten viitannut kantelijan rikosilmoituksessa mainittuihin tapahtumiin. Päätöksessä ei ollut muuta ratkaisu- ja perustelutekstiä kuin toteamus "Asiasta jo ilmoitus".

Vasta oikeuskanslerinvirastoon hankitusta selvityksestä kävi ilmi, että rikoskomisarion päätöksessä oli kysymys tutkinnanjohtajan ratkaisusta olla käynnistämättä esitutkintaa kantelijan lääninhallitukselle toimittamassa rikosilmoituksessa mainituissa sittemmin B:n kihlakunnan poliisilaitoksen tutkittaviksi siirtyneissä asioissa siltä osin kuin niitä ei ollut jo aiemmin ratkaistu. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedoiltaan niukka päätösasiakirja ei ole ollut kantelijan ymmärrettävissä varsinkaan, kun tämä ei ole edes tiennyt asiansa siirtyneen osin B:n kihlakunnan poliisilaitoksen tutkittavaksi.

Päätöksessä olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tullut selostaa, mitä päätöksellä on tarkoitettu ratkaista eli mitä päätös koskee samoin kuin se, että kysymys on päätöksestä olla aloittamatta esitutkintaa. Lisäksi päätöksessä olisi tullut tarkemmin yksilöidä päätöksen peruste. Oikeus saada asiassaan perusteltu päätös kuuluu perustuslaissa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeisiin. Asianosaisilla on tarve tietää, miksi esitutkintaa ei asiassa toimiteta tai miksi se on lopetettu. Usein suurin kiinnostus perusteluja kohtaan on jutun asianomistajalla, mutta myös rikoksesta epäillyllä on oikeutettua intressiä saada tietoa häntä koskevan ratkaisun perusteista. Päätöksen perustelut mahdollistavat lisäksi ratkaisujen ulkoisen kontrolloitavuuden. Niillä on merkitystä myös ratkaisijan oman itsekontrollin kannalta, sillä ratkaisija joutuu perusteluja kirjoittaessaan pohtimaan päätöksensä oikeudellista kestävyyttä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätösten asianmukaiseen perustelemiseen niin, että päätöksestä selviää, miten ja millä perusteella asia on ratkaistu.

Suomen perustuslaki 21 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.