27.04.2005

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu - Raideliikenne - Ratahallintokeskus

Ratahallintokeskuksen menettely raideliikenteen tarkastusmaksutoiminnassa

Valtiontalouden tarkastusvirasto oli suoritettuaan Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksen vuodelta 2001 lähettänyt oikeuskanslerille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten tarkastuskertomuksen. Siinä todettiin, että Ratahallintokeskuksen tarkastusmaksutoimistosta ei ollut tilitetty kaikkia käteisellä toimistoon vuosina 1996-2001 maksettuja tai tarkastajien tilittämiä tarkastusmaksuja. Tarkastuskertomuksen mukaan käteisenä perittyjen tarkastusmaksujen tilitys-, kirjanpito ja valvontamenettelyn puutteet olivat mahdollistaneet väärinkäytöksen ja pitkittäneet sen ilmituloa.

Asiassa hankitun selvityksen mukaan ilmeni, että tarkastusmaksutoimintaan liittyneet puutteet olivat johtuneet osin Ratahallintokeskuksen johtoryhmän sekä lähinnä esimiesasemassa ja valvonnasta vastuussa olevien virkamiesten toiminnasta ja laiminlyönneistä sekä niiden yhteisvaikutuksesta. Tällaisia virkamiehiä olivat ylijohtaja, turvallisuusyksikön, jonka alainen tarkastusmaksutoimisto oli, kaksi päällikköä, tarkastusmaksutoiminnan päälliköksi otettu liikennetarkastaja ja talousyksikön päällikkö. Sen vuoksi ja koska syytekynnys ei näiden henkilöiden osalta ylittynyt ja osa virkamiehistä ei enää ollut Ratahallintokeskuksen palveluksessa, oikeuskansleri oli arvioidessaan menettelyä kokonaisuudessaan katsonut, ettei hänellä ollut asiassa aihetta muuhun kuin että hän on vastaisen varalle huomauttanut Ratahallintokeskusta noudatetun hallintomenettelyn virheellisyydestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.