20.04.2005

Asianomistaja - Rikosasia - Vahingonkorvaus

Korvausvaatimuksen selvittäminen rikosasian oikeudenkäynnissä

Käräjäoikeus oli käsitellyt rikosasian varaamatta asianomistajille oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 10 §:n 1 momentissa edellytettyä tilaisuutta toimittaa tuomioistuimeen vaatimuksensa perusteineen määräajassa uhalla, että vaatimus voidaan muuten jättää tutkimatta rikosasian yhteydessä. Käräjätuomari oli liikennerikosasiassa pitänyt esitutkinnan perusteella epäselvänä, oliko asianomistajilla sellaisia vaatimuksia, jotka voitiin ottaa tutkittaviksi, ja pyytänyt siten syyttäjää selvittämään korvausvaatimusten olemassaoloa.

Syyttäjä oli kirjeitse pyytänyt asianomistajia ilmoittamaan joko syyttäjälle tai käräjäoikeudelle, haluavatko he esittää oikeudenkäynnin yhteydessä korvausvaatimuksen. Kirjeessä oli todettu, että asianomistajan halutessa esittää korvausvaatimuksen "tuomioistuin tullee haastamaan asianomistajan oikeuteen ja pyytämään selvityksen hänen vaatimuksistaan". Asianomistajat olivat ymmärtäneet saavansa myöhemmin kutsun käräjäoikeuteen asian käsittelyyn. Kirjeessä ei ollut asetettu vastauksen antamiselle määräaikaa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiassa ei ollut tullut esille sellaista, minkä perusteella hänellä olisi ollut oikeudellisia perusteita epäillä syyttäjän toimineen asiassa lainvastaisesti. Syyttäjän kirjeen informatiivisuutta olisi kuitenkin lisännyt ainakin se, että siihen olisi merkitty aika, jonka kuluessa asianomistajien olisi tullut siihen reagoida. Tämä ja syyttäjän toimiminen tuomarin viestin välittäjänä oli apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin hyvää syyttäjäkäytäntöä koskeva ja siten pikemmin syyttäjälaitoksen johdon kuin ylimmän laillisuusvalvojan arvioitava asia.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viime kädessä on asian valmistelusta vastaavan oikeuden puheenjohtajan vastuulla huolehtia siitä, että asianomistajille varataan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetty mahdollisuus toimittaa tuomioistuimeen vaatimuksensa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota käräjäoikeuden mainittuun velvollisuuteen asian valmistelussa.

ROL 3 luku 10 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.